Meldingen spookfacturen

Verschillende bedrijven in Oldenzaal hebben een factuur, herinnering of aanmaning ontvangen van diensten waar zij geen opdracht voor hebben gegeven.
Wees extra alert wanneer u telefonisch, via fax, post of e-mail benaderd wordt om bijvoorbeeld een advertentie of vermelding in een gids goed te keuren of te betalen.

Vraag om opheldering

Steunpunt Aquisitiefraude adviseert het volgende: mocht u een spookfactuur ontvangen hebben terwijl u veronderstelt nooit opdracht te hebben gegeven, negeer deze dan niet maar vraag, bij voorkeur per aangetekende brief, bij het bedrijf om opheldering te geven over de overeenkomst waarop zij deze factuur baseren. Het bedrijf moet kunnen bewijzen dat een overeenkomst tot stand is gekomen.
Houdt u er rekening mee, dat de aangetekende brief ongeopend retour kan komen. In dat geval kunt u de brief goed ongeopend bewaren.

Meldt u de ontvangst van een dergelijke factuur ook altijd bij Steunpunt Acquisitiefraude.