Gemeente Oldenzaal blijft inzetten op verkeersveiligheid in de stad

Oldenzaal – Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda van de gemeente Oldenzaal. Twee keer per jaar stelt het college van B&W een geactualiseerde lijst van verkeerskundige knelpunten vast. Op de lijst staan uiteenlopende verkeersprojecten die de verkeersveiligheid in Oldenzaal gaan verbeteren. Bovenaan de lijst staat de Eektestraat, waar de meeste ongevallen de afgelopen zes jaar zijn geregistreerd.

Met het vaststellen van de prioriteitenlijst verkeersknelpunten laat de gemeente zien welke projecten de komende tijd worden opgepakt. Er zijn verkeersprojecten toegevoegd, sommige projecten hebben een nieuwe positie gekregen op de lijst, andere werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd. Zo is de Kloosterstraat het afgelopen jaar opnieuw ingericht om de verkeersveiligheid rondom parkeergarage De Driehoek te verbeteren. Een project in uitvoering is de aanleg van de rotonde aan de Enschedesestraat. Dit zal vooral de verkeersveiligheid voor fietsers vergroten. Voor volgend jaar staan meerdere projecten op de agenda, zoals de vervanging van de verkeerslichten op het kruispunt Berkstraat met de Steenstraat en de herinrichting van de Berkstraat. Hier wordt het parkeren beter ingericht en krijgen fietsers een eigen plek op de weg.

Verkeersknelpunten
Op dit moment zijn 38 knelpunten in beeld, variërend van groot tot klein. Deze knelpunten zijn aan het licht gekomen door meldingen van inwoners en bedrijven, inbreng vanuit de raad en via ongevallenregistraties. De knelpunten zijn geprioriteerd op basis van het aantal ongevallen, het aantal meldingen en de mogelijke snelheid wanneer knelpunten aangepakt kunnen worden. In de gevallen waar de gemeente ‘werk met werk’ kan maken, zal dat uiteraard gebeuren. Situaties waarbij de verkeersveiligheid in het geding is, krijgen de hoogste prioriteit.

Structureel budget
De gemeenteraad heeft voor de aanpak van alle knelpunten jaarlijks een structureel budget van € 300.000 beschikbaar gesteld. Enkele knelpunten komen in aanmerking voor een provinciale subsidie, zoals de aanpak van het kruispunt Engelbertinklaan met de Oude Rondweg. Dit kruispunt maakt namelijk deel uit van een busverbinding en een stedelijke hoofdfietsroute.

Meldingen
Voor de gemeente blijft het belangrijk om meldingen te doen van situaties waar de verkeersveiligheid kan worden verbeterd. Voor de gemeente blijft het belangrijk dat inwoners melding maken van situaties in Oldenzaal waar de verkeersveiligheid kan worden verbeterd. Dat kan via de BuitenBeter app of www.oldenzaal.nl/melding. De gemeente blijft weggebruikers daartoe oproepen, omdat deze meldingen op termijn kunnen leiden tot aanpassing/aanvulling van de lijst. Zo zorgen inwoners en gemeente er samen voor dat Oldenzaal steeds verkeersveiliger wordt.

(bron: Gemeente Oldenzaal)
(foto: © Dennis Nengerman | News United)