“Een gewaarschuwd mens telt voor twee!”

Oldenzaal – De afgelopen week zijn er bij de politie in Oldenzaal verschillende meldingen binnengekomen van mensen die zogenaamde stoelstoffeerders aan de deur hebben gehad. Zij bieden aan om stoelen te stofferen, maar vaak ontstaat er achteraf onenigheid over de afgesproken prijs of wordt er veel te veel geld voor deze dienst betaald.

Het advies is om geen gebruik te maken van de aangeboden dienst en anderen te waarschuwen voor dit soort praktijken, bijvoorbeeld door het even te delen op de buurtapp. “Een gewaarschuwd mens telt voor twee!” Aldus de politie.

Ben je met ze in zee gegaan en wil je hierop actie ondernemen? Dan betreft dit een civiele zaak, wat buiten de politie om geregeld moet worden.