Verzoek om handhaving afgewezen, kinderen mogen vrijuit geluid maken tijdens buitenspelen

Oldenzaal – Spelende kinderen maken geluid. Het college is van mening dat kinderen tussen 7.00 en 21.00 uur vrijuit geluid moeten kunnen maken tijdens het buitenspelen.

In de algemene plaatselijk verordening zijn restricties opgenomen voor het toegestane geluidsniveau op bepaalde tijdstippen. Deze regels zijn ook van toepassing op spelende kinderen. Het college heeft besloten een algemene vrijstelling te verlenen voor spelende kinderen tussen 7.00 en 21.00 uur.

Het college is van mening dat de geluiden van spelende kinderen niet te beperken zijn en dat het een geaccepteerd fenomeen is dat spelende kinderen geluiden produceren. Dit kan weliswaar hinderlijk zijn, toch is het college van mening dat kinderen tussen 7 uur ’s ochtends en 9 uur ’s avonds vrij geluid moeten kunnen maken. Daarom wordt een algemene vrijstelling verleend van het verbod tot het veroorzaken van geluidhinder veroorzaakt door spelende kinderen tussen 7.00 en 21.00 uur.

Aanleiding voor deze wijziging
De gemeente kreeg onlangs een verzoek tot handhaving van een buurtbewoner van een Oldenzaalse basisschool. De inwoner ondervond overlast van het geluid van spelende kinderen. Het college heeft besloten om niet te voldoen aan het verzoek tot handhaving. Zou het bestuur de geldende regels toepassen op deze situatie, dan werd de speelplaats van de school iedere avond vanaf 19.00 uur verlaten terrein. Daarnaast zou deze handhaving een precedentwerking hebben: andere buurtbewoners van speelgelegenheden in Oldenzaal zouden ook met succes kunnen verzoeken om handhaving met als gevolg dat geen speelplein meer gebruikt zou kunnen worden na 19.00 uur. Het college van B en W heeft uitgesproken dit niet wenselijk te vinden en kinderen speelruimte te willen bieden tot 21.00 uur zonder geluidsrestricties. Zij is van mening dat dit de leefbaarheid van de stad vergroot.

(bron en foto: Gemeente Oldenzaal)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *