Verkeersveiligheid op de N342 in Oldenzaal onder de loep

De provincie Overijssel en de gemeente Oldenzaal gaan samen met omwonenden en de politie de veiligheid op de N342 Denekamperstraat, tussen de rotonde N735/N342 en de gemeentegrens, onder de loep nemen.

Aanleiding voor het extra onderzoek is dat er ondanks de in 2013 gerealiseerde middengeleiders in de N342 nog steeds voorrangsongevallen plaatsvinden met verkeer dat van de Overesweg en de Bekspringweg wil invoegen of oversteken op de N342. Omwonenden hebben hierover hun zorgen geuit bij de betrokken overheden.

Verlagen snelheid
Vooruitlopend op eventueel nieuwe maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten, hebben de provincie, gemeente en politie in de afgelopen periode besloten om de snelheid rond het kruispunt te verlagen. Hiermee wordt het overzicht op de kruising voor de verkeersdeelnemers vergroot. Vanaf deze week worden hiervoor borden geplaatst met een adviessnelheid van 50 km/uur en de aanduiding gevaarlijke kruising. Het verkeersbesluit hiervoor is op 19 januari in de Staatscourant gepubliceerd.

(Bron: Provincie Overijssel)