UPDATE: Integrale Controledag in Oldenzaal resulteert in politieonderzoek

Oldenzaal – Gisteren – donderdag 28 oktober – heeft onder coördinatie van de gemeente in Oldenzaal een Integrale Controledag plaatsgevonden.

Ieder jaar zijn er 7 tot 10 Integrale Controledagen in Oldenzaal waarbij ongeveer 6 bedrijven, panden of personen worden bezocht. Verschillende instanties voeren die dag controles uit vanuit hun eigen bevoegdheden, onder begeleiding van de politie.

Gisteren werd tijdens de Integrale Controledag door de Omgevingsdienst Twente in een pand aan de Ainsworthstraat in Oldenzaal een container met ketels aangetroffen die volgens de politie gebruikt kunnen worden voor de productie van synthetische drugs. De politie heeft de ketels in beslag genomen voor verder onderzoek.

Door het organiseren van de Integrale Controledagen creëert de gemeente een moment om gecoördineerd controles uit te voeren. Gisteren werden in Oldenzaal drie bedrijven op het bedrijventerrein en drie horecabedrijven bezocht. De controles worden gezamenlijk uitgevoerd met bijvoorbeeld de Belastingdienst, Omgevingsdienst Twente, de sociale recherche, de Voedsel- en Warenautoriteit, Douane, energiebedrijven en de Landelijke Informatiedienst Vervoerscriminaliteit.

Vanuit iedere instantie worden eigen controles uitgevoerd die zelfstandig worden afgehandeld. Voor de veiligheid van de controleurs gebeurt dit altijd onder begeleiding van de politie. Bij het vermoeden van het begaan van een strafbaar feit neemt de politie ter plekke de zaak over en stelt nader onderzoek in. Dit was ook gisteren het geval.

Resultaten van de controles
Op de meeste locaties zijn geen of kleine bijzonderheden geconstateerd. Bij de horecabedrijven is bijvoorbeeld gekeken naar de naleving van de Milieuwetgeving (afvalwater, gasflessen, geluid), de Alcoholwet en de aanwezigheid van een vergunning voor de gokautomaat. Eén zaak had het prima voor elkaar, de twee anderen ontvangen een waarschuwing van de gemeente. Hier volgen opnieuw controles en bij een derde overtreding kunnen maatregelen worden getroffen, bijvoorbeeld het schorsen van de vergunning.

Bij twee van de drie bedrijven op het bedrijventerrein werden geen bijzonderheden geconstateerd. Bij een pand aan Ainsworthstraat, werd door de Omgevingsdienst Twente een container aangetroffen. In de container waren ketels aanwezig. De ketels zijn in beslag genomen voor verder onderzoek door de Landelijke Facilitaire Ondersteuningsdienst van de politie. De gemeente Oldenzaal gaat op basis van de onderzoeksrapportages van de politie bepalen of er verdere bestuursrechtelijke stappen gezet moeten worden. Hierbij valt te denken aan het (tijdelijk) sluiten van het pand.

Aanleiding voor een integrale controle
Voorafgaand aan een Integrale Controledag wordt zorgvuldig onderzoek gedaan en in gezamenlijkheid worden door de betrokken instanties de te bezoeken locaties bepaald. De selectie wordt op diverse gronden gemaakt. De samenwerkende instanties willen graag zoveel mogelijk panden bezoeken en benadrukken hierbij dat er geen vermoeden van een overtreding nodig is om een controle uit te voeren.

Een aanleiding kan bijvoorbeeld een wisseling van eigenaar of huurder zijn. Doel is dan om informatie uit te wisselen met de ondernemer, te bekijken of het pand wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is en of aan de geldende regelgeving wordt voldaan. Van sommige panden is onduidelijk wat de activiteit is die daar plaatsvindt. Bij calamiteiten is het van belang dat dit bij de gemeente en hulpdiensten bekend is. De gemeente vraagt ondernemers dan ook om zich te melden bij de gemeente als zij zich vestigen op een nieuwe locatie.

Daarnaast kan het opnieuw controleren na een eerdere constatering – zoals ook het geval was bij het pand aan de Ainsworthstraat – aanleiding zijn voor opname van een locatie in het programma van de Integrale Controledag. En ook bij het vermoeden van het overtreden van wet- en regelgeving kan een locatie worden bezocht.

In één bezoek meerdere controles uitvoeren
Het voordeel voor de ondernemer van een dergelijke integrale controle is dat verschillende controles op één moment worden uitgevoerd; dit is minder belastend. Daarnaast kan ter plekke gemakkelijk informatie uitgewisseld worden tussen de ondernemer en de diverse instanties. Bij een controle voeren alleen de instanties die daarom gevraagd hebben, controles uit. Eerst gaan één of twee personen naar binnen, zij overhandigen een brief aan de aanwezigen. In die brief staat wie er aanwezig zijn bij de controle en waar ze terecht kunnen met vragen. De controles leveren wisselende reacties op bij de ondernemers. Na een eerste schrikreactie is er vaak begrip.

Burgemeester Patrick Welman: “Samen ogen en oren open houden”
“Deze integrale controles zijn van groot belang voor onze stad. Alleen door samen onze ogen en oren open te houden kunnen we de stad leefbaar houden. We hebben in onze democratie samen gekozen voor bepaalde wet- en regelgeving. Die regels zijn er niet om het ons moeilijk te maken, maar om te zorgen voor voldoende veiligheid en welzijn. Samenwerking is van groot belang; alleen door gezamenlijk de schouders eronder te zetten kunnen we het leven en werken in onze stad goed houden. Daarbij horen deze integrale controles. Maar daarbij hoort ook dat inwoners zich melden als ze vermoedens hebben van misstanden,” aldus burgemeester Patrick Welman.

Aanpak van georganiseerde criminaliteit
Burgemeester Patrick Welman stuurde deze week een brief aan alle inwoners waarin hij oproept om te helpen bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Deze brief staat los van de Integrale Controledag, maar gaat uiteindelijk ook over veiligheid in de leefomgeving. In elke gemeente is er sprake van georganiseerde criminaliteit. Het maken en verhandelen van drugs, fraude met zorggeld of vastgoed, witwassen van geld, mensenhandel en uitbuiting van arbeiders; het speelt zich vlak onder onze ogen af, terwijl we het vaak niet direct opmerken. De risico’s die we daardoor lopen zijn aanzienlijk: bij het telen van hennep is er bijvoorbeeld groot brandgevaar en bij zorgfraude worden de meest kwetsbare personen uit onze samenleving de dupe.

Hoe kunnen inwoners helpen?
In de brief wordt aan de inwoners gevraagd om verdachte omstandigheden te melden. Het is belangrijk om niet weg te kijken, maar melding te doen bij politie of Meld Misdaad Anoniem. De gemeente Oldenzaal is aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. Daarnaast is het belangrijk dat mensen ‘nee’ zeggen als ze benaderd worden om mee te werken aan vormen van criminaliteit. Meldingen, die via verschillende kanalen binnenkomen bij de gemeente, worden eerst nader onderzocht. De gemeente onderzoekt wat er over de persoon, het pand of de locatie bekend is. Zijn er meer meldingen over binnen gekomen? Of is er al vaker een controle geweest? De gemeente werkt hierbij nauw samen met de politie en andere partners. Als er voldoende informatie bekend is en er sterke vermoedens zijn dat er sprake is van een overtreding, dan ondernemen de partners samen de nodige vervolgstappen. Bijvoorbeeld door een locatie te bezoeken tijdens een Integrale Controledag. De meldingen van inwoners kunnen dus echt het verschil maken.

(bron: Gemeente Oldenzaal)