Twee minuten stilte…….

Oldenzaal, 4 mei 2014 – Vanavond om 20:00 uur herdenken we burgers en militairen van het Koninkrijk der Nederlanden, die waar dan ook ter wereld in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, waar vrijwel alle landen in de wereld bij betrokken waren, kwamen naast militairen voor het eerst ook grote aantallen burgers om. In Nederland herdenken we op 4 mei de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Velen zijn omgekomen omdat zij in verzet kwamen of stierven door oorlogsgeweld of uitputting, zowel in Europa als in Zuidoost-Azië. Maar bovenal kwamen tallozen om het leven door doelbewuste en systematische vervolging en moord. Onder hen Joden, Sinti en Roma en andere groepen die de nazi’s als minderwaardig beschouwden.

Sinds 1961 herdenken we op 4 mei ook de Nederlandse slachtoffers van de oorlogssituaties en vredesoperaties die na de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden.

 – Het Nationaal Comité 4 en 5 mei –