Hoe voorkom je een schoorsteenbrand?

De koude en donkere komen er weer aan. Met al die kou buiten is het heerlijk om thuis de kachel of haard aan te zetten en lekker bij het knapperend vuur op te warmen. Wanneer u in het bezit bent van een open haard of kachel heeft u ook een schoorsteen. En wanneer u deze niet goed onderhoudt kan het misgaan.

Vervuiling door vogelnesten, specie, stenen of een slechte kwaliteit van het schoorsteenkanaal kan ertoe leiden dat uw schoorsteen verstopt of lek raakt. Ook door het stoken zelf kan een schoorsteenkanaal dichtslibben. Is uw schoorsteen eenmaal verstopt en trekt de schoorsteen slecht, dan kunnen de verbrandingsgassen rechtstreeks uw kamer instromen. Dit is gevaarlijk voor uw gezondheid. Om dit te voorkomen wil Brandweer Twente u in deze tijden van kou nog eens extra onder de aandacht brengen hoe u schoorsteenbranden kunt voorkomen.

Wanneer u hout brandt in de kachel komen er een aantal verbrandingsproducten vrij. Deze producten worden in gasvormige toestand via het rookkanaal naar buiten afgevoerd. Afhankelijk van de temperatuur van de rook in het rookkanaal kan een deel van deze producten op de wand van het rookkanaal neerslaan. Het materiaal blijft dus vastzitten aan het rookkanaal. Hoe vaker u uw kachel of open haard aansteekt hoe meer materiaal er in het rookkanaal blijft zitten. Dit is gevaarlijk want het vastzittende materiaal kan ook in brand gaan. Wanneer dat gebeurt is de kans dat de constructie van het rookkanaal kapot gaat en de brand zich in de woning kan uitbreiden.

Constructie van het rookkanaal
Een minder bekende brandoorzaak zijn constructiefouten van de schoorsteen. Bij constructiefouten kan brand ontstaan zonder dat het rookkanaal lek of stuk is. Aftimmering welke te dicht op het rookkanaal zit kan in de loop der jaren  uitdrogen en gaan branden. Dit gebeurd dan vaak bij de overgang van een  enkelwandige naar dubbelwandige pijp. Ook kunnen scheuren in metselwerk door bv.een slechte ondersteuning gaan lekken waardoor verbrandingsgassen brand veroorzaken of asresten onder de vloer vallen met alle gevolgen van dien. Voorbeelden van constructiefouten zijn:

 • De grootte van het rookkanaal en de
 • grootte van de openhaard zijn niet op elkaar afgestemd;
 • scheuren in het rookkanaal of haard omdat deze niet goed is ondersteunt;
 • Houten nokbalken die doorlopen in een gemetseld rookkanaal;
 • Betimmering te dicht tegen het rookkanaal;
 • Te veel bochten of bochten met onjuiste hoek (versleping).

Wat kunt u doen?
U kunt zelf  actie ondernemen om een schoorsteenbrand te voorkomen.

 • Controleer of de constructie van of om het rookkanaal zodanig is uitgevoerd dat hout in de opbouw, ombouw en om timmering van het kanaal niet kan worden aangestraald door hitte. Bescherm dit zoveel mogelijk d.m.v. brandwerende materialen;
 • Zorg voor een goede ‘trek’ van de schoorsteen. Als de rookgassen weinig afkoelen zal zich minder vuil in de schoorsteen afzetten;
 • Stook met schoon hout;
 • Controleer op scheuren in metselwerk.

U herkent een schoorsteenbrand aan een loeiend geluid in het rookkanaal. Kom direct in actie:

 • Doof snel het vuur in de haard met zand, om rook in uw huis te voorkomen.
 • Sluit direct hierna de schoorsteenklep.
 • Sluit de luchttoevoer van de kachel, of bij een open haard de deurtjes.
 • Bel 1-1-2.
 • Ventileer direct na het doven van het vuur de ruimte (i.v.m. koolmonoxidevorming!).

Blus nooit met water!

Er ontstaat dan namelijk enorme stoomvorming. En doordat dit zo snel gebeurt, kan het rookkanaal door de druk scheuren. Soms ontstaat zelfs een explosie.

Pas op voor koolmonoxidevergiftiging!

Uw schoorsteen kan verstopt raken door bijvoorbeeld een vogelnest, specie of stenen. Er is dan te weinig of geen ‘trek’ meer, waardoor de rook terugslaat in de kamer. U loopt dan het risico van een dodelijke koolmonoxidevergiftiging. Goed onderhoud is dus belangrijk. De schoorsteenveger verwijdert het vuil uit de schoorsteen en controleert op loszittende delen en scheuren.

Tips:

 • Zorg voor een emmer met zand naast de openhaard/ kachel/ schoorsteen.
 • Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar vegen door een erkend bedrijf.
 • Het beste is om rond mei de schoorsteen te laten controleren op nesten. Rond oktober is het goed om ook de haard te controleren.
 • Laat de schoorsteen ook regelmatig controleren op scheuren/ lekkage.

(bron: Brandweer Twente)
(foto’s: 112Oldenzaal.nl)