Rijkswaterstaat rijdt voortaan met blauw zwaailicht en sirene

Vanaf vandaag  is Rijkswaterstaat officieel aangewezen als hulpverleningsdienst. Uit onderzoek is gebleken dat weginspecteurs die met blauw zwaailicht en sirene rijden gemiddeld 20% sneller ter plaatse zijn bij incidenten op de snelweg. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid, omdat incidenten eerder worden veiliggesteld en afgehandeld. 

De snellere afhandeling van ongevallen heeft een positief effect op de doorstroming en zorgt daardoor ook voor een verlaging van de filekosten. Landelijk zijn er op dit moment 55 weginspecteurs opgeleid die met blauwe zwaailicht en sirene mogen rijden. Op termijn wil Rijkswaterstaat alle 260 weginspecteurs en 40 Officieren van Dienst hiervoor opleiden.  In 4 regio’s is Rijkswaterstaat 2 jaar geleden gestart met een proef waarbij 24 weginspecteurs, na een speciale rijopleiding en een afsluitend examen, blauw zwaailicht en sirene mochten voeren. Deze proef is gestart omdat weginspecteurs steeds meer moeite hebben om als eerste ter plaatse te zijn bij een incident. Dit is van groot belang om verdere aanrijdingen te voorkomen en de verkeersveiligheid te waarborgen voor de overige hulpverleningsdiensten. 

Evaluatie van de proef heeft aangetoond dat blauw zwaailicht en sirene aantoonbare meerwaarde hebben. Inmiddels zijn naast de 24 weginspecteurs van de proef nog eens 31 weginspecteurs opgeleid. Uiteindelijk is het doel dat alle weginspecteurs blauw zwaailicht gaan voeren. Om dat mogelijk te maken is Rijkswaterstaat vanaf 1 september aangewezen als hulpverleningsdienst.

Beter zichtbaar en herkenbaar

De weginspecteurs die met blauw zwaailicht en sirene rijden geven aan dat hun eigen veiligheid is verbeterd doordat ze beter zichtbaar en herkenbaar zijn. Ook ervaren ze dat weggebruikers adequaat reageren op het blauwe zwaailicht en de sirene en tijdig ruimte maken.

Vlot en veilig van A naar B

De weginspecteurs van Rijkswaterstaat zijn dagelijks op pad om ervoor te zorgen dat weggebruikers vlot en veilig van A naar B kunnen. Hij treft maatregelen om na aan pech- of ongeval het verkeer weer te laten doorstromen. Als de situatie daarom vraagt, regelt hij dat de verkeerscentrale een rijstrook tijdelijk afsluit. Er verschijnt dan een rood kruis boven de rijstrook en zo kunnen hulpverleners veilig hun werk doen.

(Bron: Rijkswaterstaat)