Regels vuurwerk en carbid; Gebruik vuurwerkpistolen zwaarder bestraft

Oldenzaal – Het is weer bijna oud en nieuw. Dit betekent dat veel mensen de straat op gaan om vuurwerk af te steken of carbid te schieten. Om de feestdagen leuk en veilig te laten verlopen wil Gemeente Oldenzaal iedereen er op wijzen dat er regels gelden rondom het kopen, verkopen en gebruiken van vuurwerk en carbid.

Vuurwerk kopen en afsteken
Vuurwerk mag alleen verkocht worden aan iedereen ouder dan 16 jaar. Het is toegestaan om op 28, 29 en 30 december te verkopen. Let op, op oudejaarsdag mag er geen vuurwerk verkocht worden.

Wanneer mag je vuurwerk afsteken?
Vuurwerk mag alleen worden afgestoken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.
Het afsteken van vuurwerk buiten deze tijden kan leiden tot een bekeuring of tot een verwijzing naar bureau Halt voor een alternatieve straf voor jongeren. Jaarlijks gebeuren er altijd de nodige ongelukken bij het afsteken van vuurwerk, let daarom goed op de voorschriften in de gebruiksaanwijzing die bij uw vuurwerk hoort te zitten. Maak bij het afsteken van vuurwerk gebruik van een afsteeklont en een vuurwerkbril.

Illegaal vuurwerk
Illegaal vuurwerk in bezit hebben is strafbaar. Hiervoor worden strenge boetes gegeven die hoger worden als het vuurwerk daadwerkelijk wordt afgestoken of als er in gehandeld wordt. Er wordt streng opgetreden tegen illegaal vuurwerk omdat juist dit vuurwerk kan leiden tot gevaarlijke situaties in woonwijken. Bij illegaal vuurwerk moet u denken aan lawinepijlen, vlinders en nitraten. Als u informatie heeft over illegaal vuurwerk dan moet u dit doorgeven aan de politie, of anoniem op 0800-7000 via Meld Misdaad Anoniem.

Vuurwerkpistolen zwaarder bestraft
Vuurwerkpistolen vallen onder de Wet Wapens en Munitie. Het gebruik en het bezit hiervan wordt over het algemeen zwaarder bestraft dan illegaal vuurwerk. Dit omdat een vuurwerkpistool een verboden wapen is. Gebruik en het bezit van dergelijke wapens kan leiden tot zwaardere straffen, gevolgen voor een (toekomstige) loopbaan en een strafblad.

Carbid
Het afschieten mag op 31 december van 10.00 uur tot 18.00 uur. Schieten met carbid is in de gemeente Oldenzaal aan de volgende regels gebonden:

De plek waarvan carbid geschoten wordt moet liggen:
– Op een afstand van tenminste 50 meter van openbare paden en/of wegen;
– Op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing
– Op een afstand van tenminste 150 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg en;
– Op een afstand van ten minste 150 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren.

Schiet geen bus deksels of soortgelijke projectielen weg met carbid; Gebruik (voet)ballen

Carbid schieten mag:
– Buiten de bebouwde kom;
– Als je 16 jaar of ouder bent;
– Als je niet onder invloed bent van alcohol
– Als je onder toezicht bent van minimaal een persoon van 18 jaar of ouder. Deze moet(en) de eigen veiligheid en die van het publiek waarborgen.

Opruimen
Na oud en nieuw is het erg belangrijk dat vuurwerkrommel na het afsteken zoveel mogelijk opgeruimd wordt. Het voorkomt dat vuurwerkafval in brand wordt gestoken en de brandweer onnodig moet uitrukken. Ook wordt het milieu gespaard en voorkomt het ongelukken bij kinderen die zoeken naar niet-afgegane vuurwerk.

(bron: Gemeente Oldenzaal)