Regels Carbid schieten Gemeente Oldenzaal

Oldenzaal – Carbid valt niet onder het vuurwerkbeleid en wordt niet gekoppeld aan consumenten vuurwerk. De regels voor vuurwerk gelden dus niet voor het carbid schieten.

Carbid schieten is toegestaan zowel binnen de bebouwde kom als daarbuiten, maar alleen tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Uiteraard dien je je daarbij wel aan een aantal regels te houden.

Binnen de bebouwde kom
Alleen bussen met een maximale inhoud van één liter zijn toegestaan

Buiten de bebouwde kom
Alleen melkbussen of bussen met een maximale inhoud van 30 liter zijn toegestaan
Maximaal zes bussen binnen een straal van 100 meter

De schietplaats ligt ten minste op
50 meter van openbare paden en/of wegen
75 meter van woonbebouwing
150 meter van zorginstellingen
150 meter van boerderijen, stallen en/of dierenverblijven
Het schietveld moet minimaal van 75 meter zijn zonder openbare paden en/of wegen
Zorg voor een afgezet schietveld vrij van publiek
Schietrichting: van gebouwen af
Zorg voor goede verlichting op het schietterrein
Er is minimaal één volwassen toezichthouder op het schietterrein
De toezichthouder is herkenbaar door het dragen van een oranjekleurig hesje
De toezichthouder is alcohol- en drugsvrij

(bron: Gemeente Oldenzaal)