Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie heeft aangifte gedaan tegen een oud bestuurslid uit Oldenzaal

De Ango (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie) heeft aangifte gedaan tegen een oud bestuurslid. Er is sprake van een vermoeden van verduistering van gelden. Sinds oktober is een waarnemend bestuur aangetreden. Er is zorgvuldig intern onderzoek gedaan naar de mogelijke strafbare feiten. De boven water gekomen feiten waren voldoende aanleiding om aangifte te doen door het waarnemend bestuur.

Ook is het volledige oud- dagelijks bestuur onlangs als collectief aansprakelijk gesteld voor onbehoorlijke taakvervulling. Er is slecht financieel beleid en beheer gevoerd. Zo heeft het vorige dagelijks bestuur o.a. gelden van de samenwerkende fondsen in de algemene middelen laten vloeien. Gelden die voor andere doeleinden zijn aangewend dan de hulpmiddelen voor de cliënten van de Ango. De Ango onderzoekt ook of er mogelijk sprake kan zijn van belangenverstrengeling van het oude dagelijks bestuur die strijdig is met de statuten en artikel 4 van het CBF Keur.

Er zijn grote achterstanden opgelopen in de beoordeling van de aanvragen voor hulpmiddelen. De Ango heeft inmiddels besloten dat er geen aanvragen in behandeling worden genomen zolang er geen orde op zaken is gesteld, in overleg met de fondsen. Petra Hoogerwerf, woordvoerder en interim coördinator: ‘De Ango betreurt het zeer dat onze cliënten, mensen met een beperking, hiervan de dupe zijn. Dat zelfde geldt bijvoorbeeld ook voor onze enthousiaste vrijwilligers die voor ons gecollecteerd hebben vorig jaar en moeten wachten op hun vergoeding. Wij zullen hen zo snel mogelijk informeren.’

Het waarnemend bestuur heeft samen met de aangestelde interim coördinator, een fors plan van aanpak opgesteld om maatregelen te nemen. Hierin staan veel maatregelen opgenomen zoals een aanpassing van de bedrijfsvoering, schuldensanering, een herstructurering van de organisatie en het informeren van alle stakeholders. Petra Hoogerwerf: ‘De Ango doet er alles aan om het geld terug te halen.’

Eerder liet het bestuur via een mededeling weten: “Wij werden meer dan onaangenaam verrast door de constatering dat oud bestuurder Johan M***** verdacht wordt van verduistering van gelden van een andere vereniging in Zuid-Oost Twente en er bij de Ango alle aanleiding is om zijn gedrag als penningmeester van de afdeling Twente Zuid-Oost te onderzoeken. Omdat Johan M***** tevens het financiële beleid van onze landelijke vereniging samen met het voormalig DB bepaalde, doen wij ook in onze vereniging onderzoek.”

(bron: ANGO)
(foto: PvdA Oldenzaal)