Oldenzaler veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf voor witwassen mondkapjesfraudegeld

Twee mannen die zich schuldig maakten aan het witwassen van 845.000 euro en valsheid in geschrifte zijn beiden door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf.

De mannen waren betrokken bij het witwassen van geld dat door anderen is verdiend door oplichting met de verkoop van mondkapjes. Ook vervalsten ze documenten om het geld bij de banken te verklaren. Volgens de rechtbank waren de twee zelf niet betrokken bij de oplichting met mondkapjes.

11 miljoen mondkapjes
Eind maart, in de beginfase van de corona-uitbraak in Europa, wordt een koopovereenkomst gesloten tussen een opdrachtgever uit Duitsland en een zogenaamde verkoper van mondkapjes. In de overeenkomst staat dat de verkoper 11 miljoen mondkapjes kan leveren voor 4,4 miljoen euro. De opdrachtgever maakt 880.000 euro over naar een Nederlandse bankrekening. Als hij de mondkapjes in Nederland wil inspecteren blijkt hij te zijn opgelicht, er zijn geen mondkapjes en de vermeende verkoper komt niet opdagen. De FIOD start vervolgens een onderzoek. Uit dat onderzoek blijkt dat de aanbetaling is overgemaakt op het bankrekeningnummer van het bedrijf van een 52-jarige man uit Oldenzaal.

Kort na de ontvangst van het bedrag van 880.000 euro maakte hij delen daarvan over naar andere, binnen- en buitenlandse, bankrekeningen waaronder rekeningen van de medeverdachte uit Amersfoort.

Mannen wisten dat geld niet legaal verkregen is
Dat de mannen zelf actief betrokken waren bij de oplichting met mondkapjes is niet vast komen te staan. Weliswaar heeft de man uit Oldenzaal de aanbetaling op de rekening van zijn bedrijf ontvangen, maar uit het dossier blijkt onvoldoende dat hij zelf betrokken is bij het aanbieden van de mondkapjes.

Voor de man uit Amersfoort, die van de medeverdachte geld ontving, geldt hetzelfde. Wel oordeelt de rechtbank dat de mannen geweten moeten hebben dat het ontvangen bedrag van 880.000 euro afkomstig is uit misdrijf.

Document vervalst
Dat het ontvangen bedrag een investering zou zijn in het bedrijf van de man uit Oldenzaal gelooft de rechtbank niet. Dat iemand het bedrijf, dat er financieel niet goed voor staat, een dergelijke lening wil geven, acht de rechtbank onwaarschijnlijk.

Op 31 maart wordt het bedrijfspand van de man uit Oldenzaal doorzocht. Daar wordt een brief van de ING-bank aangetroffen waarin staat dat zijn rekeningnummer is geblokkeerd omdat er een bedrag van 880.000 euro is gestort dat uit oplichting is verkregen. Ook de bankrekening van de Amersfoorter wordt geblokkeerd omdat er een bedrag is gestort waarvan het vermoeden bestaat dat dit geld uit misdrijf afkomstig is. In een poging de blokkades op te heffen vervalsen de verdachten overeenkomsten waaruit zou moeten blijken dat het om investeringen gaat.

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd en de landelijke oriëntatiepunten voor dit soort feiten. Ook weegt de rechtbank mee dat beide mannen eerder zijn veroordeeld voor soort gelijke feiten. Wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor de oplichting – het aanbieden van de mondkapjes zonder deze te leveren – is in dit onderzoek niet duidelijk geworden.