Gemeente Oldenzaal bekijkt risico gedetineerde

Oldenzaal – De gemeente Oldenzaal gaat op bestuurlijk niveau meer informatie uitwisselen en vergaren om zo ex-gedetineerden beter op te kunnen vangen.

Het gaat dan om mensen die vanwege ernstige gewelds- of zedendelicten veroordeeld zijn en mogelijk een risico vormen voor de gemeenschap.Oldenzaal zal hiervoor deelnemen aan de Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen (BIJ).

De informatie die de gemeente krijgt zal beperkt worden tot gevallen die een potentieel risico vormen. Enkele personen binnen de gemeente worden dan aangewezen om op basis van deze informatie vast te stellen of de ex-gedetineerde een risico vormt en al dan niet extra begeleiding nodig zou hebben.

(bron: twenteFM)