Oldenzaal stelt acute noodopvang beschikbaar voor vluchtelingen

Oldenzaal – Het is volop in het nieuws. Er is een grote vluchtelingenstroom in Europa. Oldenzaal neemt haar verantwoordelijkheid door een deel van deze vluchtelingen, indien dat nodig is, op te vangen.

Via de Veiligheidsregio Twente kwam bij de gemeente een verzoek van het COA binnen voor noodopvang van vluchtelingen. Ook de gemeenteraad deed gisteravond unaniem een verzoek aan het college om zich in te spannen voor de opvang van vluchtelingen. Het gemeentebestuur heeft besloten hieraan gehoor te geven en sporthal De Thij als locatie voor noodopvang beschikbaar te stellen.
Op dit moment is nog onbekend of deze locatie ook daadwerkelijk gebruikt zal gaan worden en zo ja, op welk moment de vluchtelingen dan arriveren. Het college heeft aangegeven dat het gaat om acute noodopvang voor een periode van 3 tot maximaal 5 dagen. Daarna stromen de vluchtelingen door naar de reguliere opvanglocaties elders in het land.

Sporthal De Thij
De gemeente Oldenzaal stelt sporthal De Thij beschikbaar als opvanglocatie voor maximaal 200 vluchtelingen. De locatie is goed bereikbaar en heeft geschikte voorzieningen. Er kunnen in de sporthal voldoende bedden staan en de vluchtelingen kunnen worden voorzien van eten en drinken. Verder zijn er voorzieningen op het gebied van sanitair en douches. Uiteraard is hierover goed contact geweest met de directeur van de naastgelegen locatie van het Twents Carmel College.

Informatie voor inwoners
De gemeente kan zich goed voorstellen dat er vragen zijn over deze noodopvang van vluchtelingen. Om geïnteresseerden zo efficiënt mogelijk te informeren de komende tijd verwijst de gemeente naar de website www.oldenzaal.nl/noodopvang en de gemeentelijke social media kanalen www.facebook.com/StadOldenzaal en www.twitter.com/StadOldenzaal.

Omwonenden en gebruikers zijn per brief, telefonisch of per e-mail geïnformeerd. De omwonenden zijn uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst op woensdag 23 september van 19.30 – 20.30 uur in de hal van het Twents Carmel College, locatie De Thij.

(bron: Gemeente Oldenzaal)