Meerdere bekeuringen uitgeschreven voor verkeerd aanbieden afval in Oldenzaal

Oldenzaal – In een schone en veilige leefomgeving voelt iedereen zich prettig. Afval in de openbare ruimte past hier niet bij.

Helaas komt het regelmatig voor dat mensen hun afval naast een restafvalcontainer zetten in plaats van erin. Dit vormt een bron van ergernis voor omwonenden en levert overlast op, zoals zwerfafval, stank en ongedierte. Ook worden er zakken met plastic afval aan de ondergrondse containers voor restafval gehangen.

De gemeente vraagt haar inwoners dringend om dat niet te doen. Twente Milieu kan zo de ondergrondse containers niet goed legen.

Afvalkalender
Eens per twee weken wordt het plastic afval huis aan huis opgehaald. In de afvalkalender op www.twentemilieu.nl kunt u zien op welke dag dat voor uw straat geldt. Op de website kunt u ook de app van Twente Milieu downloaden. U krijgt dan automatisch een melding wanneer welke afvalsoort bij u wordt opgehaald. Ook kunt u uw zak met plastic afval kwijt in de oranje containers bij winkelcentra.

Voorkom een boete
In het belang van een leefbare woonomgeving voeren de BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) regelmatig controles uit om het plaatsen van afval naast de ondergrondse containers tegen te gaan. Inwoners die huishoudelijk afval verkeerd aanbieden, krijgen een bekeuring van € 90,- (exclusief € 7,- administratiekosten). Inmiddels zijn, na een periode van waarschuwen, al meerdere bekeuringen uitgeschreven. Voorkom een boete door uw huishoudelijk afval op de juiste manier aan te bieden. Op www.twentemilieu.nl leest u er meer over.

(bron en foto: Gemeente Oldenzaal)