LIVEBLOG – 4 patiënten overleden, 278 nieuwe patiënten, in totaal 1413 positief geteste personen

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Rechtspraak besloten vanaf dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zaken gaan wel door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven omdat het bijvoorbeeld raakt aan de rechten van verdachten of rechtzoekenden.

Urgente zaken

Voorbeelden van urgente zaken zijn bijvoorbeeld zaken over de voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen, zittingen rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, urgente familiezaken zoals uithuisplaatsingen of ondertoezichtstelling. Waar mogelijk zullen deze rechtszaken plaatsvinden met gebruikmaking van videoconference of tele(fonisch) horen. Als fysieke komst naar het gerechtsgebouw noodzakelijk is, zullen daar passende maatregelen voor getroffen worden.

Geen publiek

Op dit moment krijgen mensen met lichte verkoudheidsklachten of koorts al geen toegang tot de gerechtsgebouwen. Vanaf dinsdag is daarnaast geen publiek meer welkom bij rechtszaken.

De maatregelen duren in eerste instantie tot 6 april 2020. De Rechtspraak roept mensen op dit moment niet telefonisch contact op te nemen maar rechtspraak.nl in de gaten te houden. Morgen volgt meer informatie.

15-03-2020 | 17:30

Nieuwe corona-maatregelen kabinet: Alle scholen en horeca in Nederland 3 weken dicht in strijd tegen coronavirus

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

Overzicht van cruciale beroepsgroepen tijdens de COVID-19 uitbraak

Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting.

Specifiek voor COVID-19

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19 uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:

 • Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard)
  • meldkamerprocessen
  • brandweerzorg
  • ambulance zorg
  • GHOR
  • crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente) (betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).

Vitale processen

Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.

 • Landelijk transport en distributie elektriciteit
 • Regionale distributie
 • Gasproductie, landelijk transport en distributie
 • Regionale distributie
 • Olievoorziening
 • Internet en datadiensten
 • ICT/Telecom
 • Internettoegang en dataverkeer
 • Spraakdienst en SMS
 • Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
 • Drinkwatervoorziening
 • Drinkwater
 • Keren en beheren waterkwantiteit
 • Vlucht- en vliegtuigafhandeling
 • Scheepvaartafwikkeling
 • Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
 • Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
 • Toonbankbetalingsverkeer
 • Massaal giraal betalingsverkeer
 • Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken
 • Effectenverkeer
 • Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
 • Inzet politie
 • Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen
 • Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)
 • Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers
 • Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven
 • Inzet defensie

15-03-2020 | 16:30

Alle scholen dicht in strijd tegen corona

Alle scholen in Nederland blijven vanaf morgen dicht, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat heeft het kabinet besloten na overleg met de organisaties in het onderwijs.

Meer details volgen om 17.00 uur op een persconferentie.

Later meer info.

(bron: NOS)


15-03-2020 | 16:20

Rutte spreekt morgen Nederland toe

Maandagavond om 19.00 uur spreekt premier Rutte Nederland toe over de coronacrisis. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdient (RVD).

15-03-2020 | 16:00

Persconferentie nieuwe maatregelen tegen Corona om 17:00 uur.


15-03-2020 | 15:00

Steeds meer bedrijven en scholen dicht om Coronavirus

Stichting Vrijescholen Athena waar ook de Zevenster in Oldenzaal onder valt heeft besloten dat vanaf morgen, maandag 16 maart 2020 alle scholen worden gesloten. Dit besluit is in ieder geval voor komende twee weken.

(bron: Stichting Vrijescholen Athene)

Het lijkt steeds waarschijnlijker te worden dat het kabinet een nieuw besluit gaat nemen over het sluiten van de scholen. Vanmiddag is topoverleg in Den Haag.

Ook steeds meer horecaondernemers wachten niet meer op beslissingen van de overheid en sluiten hun zaak.


Twents Carmel College;  “Alleen nog open voor onderwijs aan examenleerlingen”

Het Twents Carmel College heeft besloten om komende week alleen nog te doen wat strikt noodzakelijk is: onderwijs aan examenleerlingen (4 vmbo, 5 havo en 6 vwo) en opvang voor wie daar behoefte aan heeft. “Alle andere leerlingen worden, tot u meer van ons hoort, vrijgesteld van lessen. Zij hebben geen vakantie, wij kijken de komende tijd of en hoe we onderwijs kunnen verzorgen.” Aldus de school.

Uiteraard blijven onderstaande maatregelen ook gelden:

 • Dat betekent dat alle leerlingen Iedere leerling met klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn OF koorts is VERPLICHT thuis te blijven. Bij verkoudheids- en/of griepklachten is het belangrijk om goed thuis uit te zieken, om verdere verspreiding te voorkomen.
 • Alle excursies naar binnen- en buitenland, sporttoernooien en informatieavonden die plaats zouden vinden in de maand maart komen te vervallen. Per activiteit wordt gekeken of er een mogelijkheid is om deze te verplaatsen.

(bron:Twents Carmel College)


8 patiënten overleden, 176 nieuwe patiënten, in totaal 1135 positief geteste personen

Sinds gisteren zijn 176 nieuwe mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 1135.

Sinds gisteren zijn  8 patiënten overleden aan COVID-19 in de leeftijd van 59 tot 94 jaar. De meesten zijn ouder dan 70 jaar en hadden onderliggend lijden. In totaal zijn er nu  20 mensen gestorven aan de ziekte. In totaal zijn  162 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

(bron: RIVM)

Het aantal besmettingen in Twente is op dit moment: 22. De cijfers worden één keer per dag geüpdatet.

Hoeveel patiënten weer beter zijn, wordt in dit cijfer niet meegenomen. Hieronder de besmettingen per gemeente:

15 maart 2020

 • 3 coronabesmettingen gemeente Hengelo
 • 1 coronabesmetting gemeente Hof van Twente

14 maart 2020

 • 1 coronabesmetting gemeente Oldenzaal
 • 1 coronabesmetting gemeente Losser
 • 1 coronabesmetting gemeente Haaksbergen
 • 1 coronabesmetting gemeente Dinkelland

13 maart 2020

 • 1 coronabesmetting gemeente Dinkelland

12 maart 2020

 • 1 coronabesmettingen gemeente Enschede
 • 1 coronabesmetting gemeente Hengelo

11 maart 2020

 • 1 coronabesmetting gemeente Enschede

9 maart 2020

 • 1 coronabesmetting gemeente Tubbergen

7 maart 2020

 • 3 coronabesmettingen gemeente Borne
 • 2 coronabesmettingen gemeente Dinkelland
 • 2 coronabesmettingen gemeente Hellendoorn
 • 1 coronabesmetting gemeente Almelo

4 maart 2020

 • 1 coronabesmetting gemeente Borne

*De aantallen betreft de personen die positief op corona getest zijn en in isolatie verblijven in de genoemde gemeenten. Dat zijn niet altijd inwoners van die gemeenten. Dit betekent dat er verschil kan zijn met de cijfers van het RIVM op haar website.

*Het landelijke testbeleid is veranderd. Dit is om vooral kwetsbare mensen beter te kunnen vinden en op tijd te kunnen behandelen. Dit betekent dat het aantal besmettingen geen realistische weergave is van de werkelijkheid.

(bron: GGD Twente)


14-03-2020 | 20:46

Aangifte doen tijdens corona maatregelen

U bent nog steeds van harte welkom op onze bureaus om aangifte te doen. Ook wij volgen het RIVM-advies en nemen maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Schud daarom geen handen, houd gepaste afstand en overweeg of u wij u op een andere manier kunnen helpen.

Aangifte doen?

Er zijn verschillende manieren om aangifte te doen of in contact te komen met de politie.

Online
• Via 0900 – 8844 (belkosten)
• Op een politiebureau. Maak hiervoor een afspraak via 0900 – 8844 (belkosten)
• Heeft de gebeurtenis plaatsgevonden in een woning? Dan kunt u geen online aangifte doen, de politie komt dan bij u thuis. Maak hiervoor een afspraak via 0900-8844 (belkosten).

Niet alle aangiftes kunnen op afstand. Twijfelt u: Bel dan 0900 – 8844 (belkosten).
Dan kunt u bespreken welke manier voor u het beste is.

De politie is 24/7 bereikbaar via 0900-8844 (belkosten).
Spoed? Bel dan altijd direct 112.

(bron: politie)


2 patiënten overleden, 155 nieuwe patiënten, in totaal 959 positief geteste personen

Sinds gisteren zijn 155 nieuwe mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 959.

Sinds gisteren 2 patiënten overleden aan COVID-19. Dit betrof oudere patiënten met onderliggend lijden. In totaal zijn er nu 12 mensen gestorven aan de ziekte. In totaal zijn 136 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

Vandaag zijn minder nieuwe positieve testen gemeld dan gisteren. Een verklaring is dat het testbeleid is aangepast. Vanaf 12 maart worden mensen met milde klachten niet meer getest omdat er een landelijke maatregel is om thuis te blijven bij de eerste klachten. Daarnaast wordt er meer getest onder risicogroepen. Ook heeft de overheid op 12 maart mensen opgeroepen om sociale contacten te verminderen. Het is nog te vroeg om het effect van deze maatregel te zien.

(bron: RIVM)


5 patiënten overleden, 190 nieuwe patiënten, in totaal 804 positief geteste personen

Per vandaag zijn 190 nieuwe mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 804. Van de bevestigde personen werken er 179 in de zorg; zij worden vaker dan andere groepen getest.

Er zijn sinds gisteren 5 nieuwe patiënten overleden aan COVID-19. Dit betrof allen oudere patiënten met onderliggend lijden. In totaal zijn er nu 10 mensen gestorven aan de ziekte.

In totaal zijn 115 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

Wijdverspreide transmissie

De gebieden met wijdverspreide transmissie zijn aangepast en zijn nu:

 • Italië
 • Oostenrijk
 • Noordrijn Westfalen (Duitsland)
 • Madrid (Spanje)
 • China (inclusief Hong Kong)
 • Zuid Korea
 • Iran

(bron: RIVM)


Uitbreiding maatregelen coronavirus

In heel Nederland zijn extra maatregelen nodig om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. De maatregelen die in Noord-Brabant zijn genomen, gelden nu voor heel Nederland. Dat adviseert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   aan de Rijksoverheid. Lees meer.

(bron: RIVM)


(bron: RIVM)


Heb je

 • Verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius én
 • Contact gehad met een patiënt met het coronavirus, of ben je in een gebied geweest waar het coronavirus heerst:
  • China (inclusief Hong Kong)
  • Italië
  • Iran
  • Zuid-Korea

Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild. Dit kan ook een gewone verkoudheid zijn.

Worden je klachten erger:
•    Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius)
•    Je moet hoesten of je bent benauwd

Dan moet je wel bellen met de huisarts.

Resultaat steekproef: 4% onderzochte ziekenhuismedewerkers heeft coronavirus

Bijna 4% van de onderzochte medewerkers in de Brabantse ziekenhuizen heeft het coronavirus. Wel zijn er regionale verschillen. Dat blijkt uit de steekproef van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  van afgelopen weekend. De bevindingen uit het onderzoek ondersteunen het ingezette beleid van afgelopen vrijdag. Wel vraagt het om enkele uitbreidingen. Later vandaag licht het RIVM dit verder toe.

(bron: RIVM)


1 patiënt overleden, 61 nieuwe patiënten, in totaal 382 positief geteste personen

Sinds gisteren zijn er 61 nieuwe patiënten bij het RIVM gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen op 382.

Van de 382 zijn er 161 besmet geraakt in het buitenland. Voor 156 gevallen is de bron onbekend of is onderzoek nog gaande. Ruim de helft daarvan woont in Noord-Brabant. De meeste mensen die positief zijn getest, wonen in de provincie Noord-Brabant: 157 personen. In de provincie Utrecht wonen 55 gemelde gevallen. Er is een patiënt overleden, een 78-jarige met een kwetsbare gezondheid. In totaal zijn nu 4 personen met het coronavirus overleden.

(bron: RIVM)


Nieuwe maatregel: stop met handen schudden!

Goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Die algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er komt nu een nieuwe maatregel bij. Sinds maandagavond 9 maart 2020 wordt ook opgeroepen om geen handen meer te schudden.

Meer informatie op Rijksoverheid.nl


56 nieuwe patiënten, in totaal 321 positieve testen

Op 9 maart zijn er 56 nieuwe patiënten bij het RIVM gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen op 321.

De meeste patiënten komen uit Brabant: 134. Na Brabant wonen de meeste patiënten in Utrecht: 52. Van 150 personen is bekend dat zij COVID-19 in het buitenland hebben opgelopen. De meeste patiënten waren in Italië. Hiernaast waren er patiënten in Duitsland, Frankrijk, Iran, Oostenrijk, Kaapverdië, Groot-Brittanië en Hong Kong. Van 90 patiënten wordt nog onderzoek gedaan wat de mogelijke bron kan zijn.

Onderzoek in Brabant

De uitkomsten van het onderzoek dat dit weekend onder zorgmedewerkers in Brabant werd gehouden, zijn nog niet bekend. Hier volgt binnenkort meer informatie over.


Twee patiënten overleden, 77 nieuwe patiënten, in totaal 265 positief geteste patiënten

Vandaag zijn twee patiënten met het nieuwe coronavirus overleden. Beiden hadden ernstige onderliggende medische problemen. Het gaat om een  86-jarige man die opgenomen was in het Bernhoven Ziekenhuis te Uden en een 82-jarige man uit het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard/Geleen. Wat de besmettingsbron van deze patiënten is, is in onderzoek.

Sinds gisteren zijn 77 nieuwe patiënten bij het RIVM gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positief geteste patiënten op 265 waarvan 3 patiënten zijn overleden. Hoeveel daarvan afkomstig zijn uit Noord-Brabant volgt nog.

Van de 265 patiënten zijn er 144 in het buitenland geweest. Het merendeel (131) van deze patiënten is in (Noord-) Italië geweest. Hiernaast zijn 74 mensen besmet geraakt via een gediagnosticeerde patiënt. Van 47 mensen wordt nog onderzocht hoe zij besmet geraakt zijn.

Het grootste deel van de patiënten verblijft in thuisisolatie. Er zijn 36 patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Ook voor alle nieuwe patiënten starten de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en contactonderzoek.


60 nieuwe patiënten, in totaal 188 positieve testen

Sinds gisteren zijn 60 nieuwe patiënten bij het RIVM gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positief geteste patiënten op 188 waarvan 1 patiënt is overleden. De meeste nieuwe patiënten werden in Noord-Brabant gemeld: 26.

Het onderzoek* naar de verspreiding van het virus in Noord-Brabant is ondertussen gestart. Begin volgende week verwacht het RIVM hier meer over te kunnen zeggen. Tot die tijd geldt voor Noord-Brabant het advies: ben je verkouden, hoest je of heb je koorts: blijf dan thuis en beperk de sociale contacten.

Van de 188 patiënten zijn er 112 in het buitenland geweest. Het merendeel (103) van deze patiënten is in (Noord-) Italië geweest. Hiernaast zijn 47 mensen besmet geraakt via een gediagnosticeerde patiënt. Van 29 mensen wordt nog onderzocht hoe zij besmet geraakt zijn.

Het grootste deel van de patiënten verblijft in thuisisolatie. Er zijn 24 patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Ook voor alle nieuwe patiënten starten de GGD’en contactonderzoek.

*(toegevoegd om 16.00 uur): Klik hier voor meer informatie over het onderzoek dat in Noord-Brabant is gestart


Nieuwe aanwijzing voor inwoners Noord-Brabant

Het RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM morgen een steekproef naar COVID-19.


46 nieuwe patiënten, in totaal 128 positieve testen

Sinds gisteren zijn 46 nieuwe patiënten bij het RIVM gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positief geteste patiënten op 128 waarvan 1 patiënt is overleden. Hiervan zijn 101 patiënten in het buitenland besmet geraakt of zijn contacten van bevestigde patiënten. Van de nieuwe patiënten zijn 5 personen opgenomen in het ziekenhuis. De overige nieuwe patiënten zitten in thuisisolatie.


Patiënt met nieuw coronavirus overleden

Een 86-jarige man die opgenomen was in het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam met COVID-19 is vandaag overleden. De besmettingsbron van deze patiënt is tot nu toe onbekend. Dit is de eerste patiënt in Nederland die is overleden aan de gevolgen van een infectie met het nieuwe coronavirus.

De patiënt was uit voorzorg al in isolatie geplaatst. Hij werd dus al in isolatie verzorgd toen de uitslag van de test bekend werd.* Het ziekenhuis en de GGD  Gemeentelijke Gezondheidsdienst   hebben de contacten van de patiënt (bezoekers en verzorgers) in kaart gebracht en gaan na of zij klachten hebben. Alle contacten van de patiënten die verkoudheidsklachten of koorts hebben, is gevraagd om thuis te blijven. Zo nodig worden zij getest.

*rectificatie van de volgende zin: ‘Nadat bekend werd dat de patiënt COVID-19 had, is hij in isolatie verzorgd.’


44 nieuwe patiënten, in totaal 82 positieve testen

Sinds de laatste update zijn 44 nieuwe patiënten bij het RIVM gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve geteste patiënten op 82. Hiervan zijn 69 patiënten in het buitenland besmet geraakt of zijn contacten van bevestigde patiënten. Van de nieuwe patiënten zijn twee personen opgenomen in het ziekenhuis. De overige nieuwe patiënten zitten in thuisisolatie.

Eén nieuwe patiënt werd gevonden via een peilstation van het Nivel Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg . Nivel doet samen met het RIVM onderzoek naar griepachtige verschijnselen. Samen testen zij bij 40 huisartsenpraktijken hoe vaak deze verschijnselen voorkomen en welke virussen deze klachten veroorzaken. Sinds enkele weken wordt bij dit onderzoek ook getest op het nieuwe coronavirus. Van enkele patiënten is de bron van de besmetting nog onbekend. De GGD doet nog onderzoek naar de mogelijke bron. Voor alle nieuwe patiënten is contactonderzoek opgestart.Zes nieuwe patiënten

Op 2 maart zijn er 6 nieuwe patiënten bij het RIVM gemeld. Zij zijn allemaal in thuisisolatie. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen op 24.

Bijna alle personen bij wie het coronavirus is vastgesteld zijn reizigers afkomstig uit Noord-Italië of zijn gezinscontacten van een eerdere patiënt. Van enkele patiënten is de bron van de besmetting nog onbekend. Dit is nog in onderzoek. De GGD’en hebben contactonderzoek opgestart.


Acht nieuwe patiënten, opnamestop IC-afdeling Maasstad Ziekenhuis

Tot maandag 2 maart zijn 8 nieuwe patiënten bij het RIVM gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen in Nederland op 18. Bijna alle nieuwe personen bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld zijn reizigers afkomstig uit Noord-Italië of zijn gezinscontacten van een eerdere patiënt. Als de bron van de besmetting van de patiënt nog onbekend is, wordt dat ook uitgezocht.

INFORMATIE VOOR REDACTIES

Vanaf maandag 2 maart geeft het RIVM één dagelijkse update met nieuwe ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Als er bijzondere ontwikkelingen zijn zullen we die vanzelfsprekend tussentijds melden.


01-03-2020  | 15.30 uur

Drie nieuwe patiënten met COVID-19

Vandaag zijn er drie nieuwe patiënten met COVID-19 gediagnosticeerd. Daarmee zijn er op dit moment 10 patiënten in Nederland. Eén patiënt heeft in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem gelegen. Het ziekenhuis wordt uit voorzorg tijdelijk gesloten. Dit werd vandaag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Bekijk de persconferentie terug op YouTube.


Persconferentie

Om 15.30 uur houdt het RIVM een persconferentie met nieuws rondom COVID-19. Uitzending gemist? Het coronavirus: Feiten en fabels 


Patiënt met COVID-19 in Delft

Vanavond is een inwoner van Delft met COVID-19 gediagnosticeerd. Na laboratoriumonderzoek in 2 labs stelde het RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   dit resultaat vast. De patiënt, die geen link heeft met de eerder gevonden patiënten, was vorige week in Lombardije (Italië).


29-2-2020 | 16.25 uur

Ook enkele contacten van Tilburgse patiënt testten positief voor COVID-19

Vanochtend werd bekend dat de dochter en echtgenote van de patiënt die in Tilburg verblijft, positief testten op het nieuwe coronavirus. De resultaten van enkele andere contacten waren negatief.


29-2-2020 | 13.00 uur

Twee contacten testten positief voor het nieuwe coronavirus

Vannacht testten directe contacten van de patiënt in Diemen positief voor het nieuwe coronavirus (COVID-19). Doordat het contactonderzoek van de GGD  Gemeentelijke Gezondheidsdienst   Amsterdam meteen werd opgestart na het vinden van de eerste patiënt, werden deze nieuwe patiënten snel gevonden. Ook van deze nieuwe patiënten worden alle contacten nu in kaart gebracht.


28-2-2020 | 10.50 uur

Tweede patiënt in Nederland met COVID-19

Vannacht is een tweede patiënt met COVID-19 gediagnosticeerd. Met labonderzoek in het AmsterdamUMC werd dit vastgesteld, waarna het resultaat in het laboratorium van het RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   werd bevestigd. De patiënt heeft geen link met de eerste patiënt. De tweede patiënt, een inwoner van Amsterdam was vorige week in Lombardije (Italië). Zij zit in thuisisolatie in Diemen. De GGD  Gemeentelijke Gezondheidsdienst   Amsterdam brengt in kaart met wie deze patiënt contact heeft gehad door middel van contactonderzoek.


27-2-2020 | 21.15 uur

Patiënt met nieuw coronavirus in Nederland

Vanavond werd bekend dat er een patiënt in Nederland met COVID-19 is gevonden. Met labonderzoek is dit vastgesteld. De patiënt, die kort geleden in de regio Lombardije (Italië) is geweest, zit in isolatie. De GGD brengt contacten van deze patiënt in kaart voor contactonderzoek.


26-2-2020 | 16.00 uur

Contactonderzoek patiënt in Duitsland

Het Gesundheidsamt Kreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) in Duitsland is op dit moment bezig alle contacten rond de patiënt in Duitsland in kaart te brengen. Aangezien dit gebied grenst aan Nederland is het mogelijk dat daar ook Nederlanders bij zitten. De GGD’en van Limburg houden hierover nauw contact met hun Duitse collega’s. Eventuele Nederlandse contacten worden door de GGD direct benaderd om hen hierover te informeren en afspraken te maken over de monitoring van gezondheidsklachten.

Omdat het contactonderzoek van deze patiënt nog gaande is, heeft het Gesundheidsamt Kreis Heinsberg uit voorzorg een aantal maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Zo zijn tot 2 maart alle scholen en kinderdagverblijven gesloten en is mensen gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven en geen bezoek te brengen aan ziekenhuizen en zorginstellingen.  Er is geen reden om deze maatregelen ook in Limburg in te stellen.


26-2-2020 | 9.45 uur

Duitse coronapatiënt niet ziek tijdens verblijf in Limburg

Op dinsdagavond 25 februari werd bekend dat een Duitse man positief getest is op COVID-19. Hij zou vorige week in Nederland zijn geweest. De GGD is daarom direct gestart met contactonderzoek.

In de loop van afgelopen nacht is uit dit contactonderzoek gebleken dat de man in het weekend van 8 en 9 februari in Limburg is geweest. Dat is ruim een week eerder dan de klachten in Duitsland zijn ontstaan. Tijdens dit verblijf in Nederland was hij niet ziek en niet besmettelijk. Daarmee is de noodzaak voor verder contactonderzoek voor dit verblijf in Nederland komen te vervallen.

(BRON: RIVM)