Illegale collectanten actief in Oldenzaal

Oldenzaal – Vandaag kwam er bij de politie een melding binnen dat leerlingen van het Twents Carmel College (TCC) misbruik maken van de naam van de school. Er wordt namelijk gecollecteerd namens school, voor KIKA. De school weet niets van deze collecte en neemt hier ook afstand van.

Vertrouw je de collectant niet? Vraag hem dan naar zijn collectantenpas en naar de verzegelde collectebus. Daarnaast kun je ook altijd kijken op de site van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Het CBF houdt een collecterooster bij waarop je kunt controleren of er daadwerkelijk collecte is. Klopt het niet, schrijf het signalement op en neem contact op met de politie.