Gezamenlijke aanpak illegale hennepteelt Noordoost Twente

Oldenzaal – De gemeenten en woningcorporaties in Noordoost Twente, Enexis Netbeheer, Cogas en politie basisteam Noordoost Twente organiseren deze week bijeen-komsten voor hun medewerkers om de bewustwording en signalering van hennepteelt te vergroten.

Illegale hennepteelt is één van de meest voorkomende vormen van ondermijning. Naast dat het straf-baar is brengt het ook directe gevaren met zich mee zoals brand en kortsluiting. Daarnaast blijkt uit de praktijk dat hennepteelt veelal plaatsvindt in een sfeer van geweld en uitbuiting. Dit soort situaties willen we niet in Noordoost Twente.

De risico’s van illegale hennepteelt
Tijdens de in totaal vier bijeenkomsten worden medewerkers gewezen op de grote risico’s van hen-nepcriminaliteit. Risico’s van illegale teelt van hennep zijn onder meer de grote kans op brand en kort-sluiting, de aantasting van de waterkwaliteit door het gebruik van pesticiden, schimmelvorming en het ontstaan van criminele netwerken waar geweld en het uitbuiten van mensen regelmatig voorkomen.


Hoe herken je een kwekerij?

Onderdeel van de gezamenlijke bijeenkomsten is een bezoek aan de zogeheten hennepcontainer. In deze container kunnen medewerkers zien en ruiken hoe een hennepkwekerij er in de praktijk uitziet. Dit vergroot de kans dat illegale hennepkwekerijen in een vroeg stadium herkend en ontdekt worden.

Melden van verdachte situaties
Heeft u het vermoeden dat er ergens illegaal hennep wordt gekweekt? Meld het via Meld Misdaad Anoniem of 0800-7000.

(bron: Gemeente Oldenzaal)
(foto’s: Dennis Nengerman | News United)