Coteq Netbeheer waarschuwt voor babbeltruc in Oldenzaal

Oldenzaal – Klanten van Coteq Netbeheer in Oldenzaal hebben bij Coteq melding gemaakt van mannen die aan de deur komen en zich voordoen als vertegenwoordigers van Coteq. Daarbij is gevraagd op een Ipad te tekenen voor een volmacht voor automatische incasso, met de belofte dat men dan € 150 goedkoper uit zou zijn.

Coteq Netbeheer waarschuwt haar klanten uitdrukkelijk dat zij nooit medewerkers op pad stuurt met dergelijke boodschappen. Het lijkt erop dat colporteurs voor een leverancier op slinkse wijze proberen klanten te werven. Coteq verzoekt klanten die hiermee te maken krijgen dit bij haar te melden en zo mogelijk aan te geven welke leverancier het betreft. Dit kan door te vragen naar een legitimatie. Als bekend is om welke leverancier het gaat zal Coteq daarmee contact opnemen om ervoor te zorgen dat deze praktijken direct worden gestaakt. Zo nodig zal Coteq ook een melding doen bij de Autoriteit Consument en Markt, die toezicht houdt op de energiemarkt in Nederland.

(Bron: Coteq Netbeheerder)