Code geel; Plaatselijke gladheid door bevriezing van natte weggedeelten

Twente – Landinwaarts kan in de loop van vanavond lokaal gladheid ontstaan door bevriezing van natte weggedeelten.

Deze gladheid verdwijnt halverwege morgenochtend weer.