Ambulancedienst 34 keer ingezet tijdens jaarwisseling in Twente

Twente – De meldkamer ambulancedienst meldt dat 34 keer een ambulance werd ingezet in de regio Twente voor een spoedeisende medische hulpvraag.

Hierbij was in een vijftal situaties sprake van een ongeval met vuurwerk.

Het MST in Enschede meldt een drukkere nacht dan een weekend nacht, daarbij waren 4 vuurwerkslachtoffers. ZGT meldt in Almelo een drukke nacht. Daarbij zijn er 10 vuurwerkslachtoffers gezien. Twee slachtoffers die zijn doorverwezen naar ziekenhuizen in Groningen en Nijmegen. In ZGT Hengelo was de nacht rustig en werden drie vuurwerkslachtoffers behandeld.

Op de huisartsenpost in Hengelo, Enschede en Oldenzaal waren er twee keer zoveel hulpvragen als normaal. Hierbij was vooral sprake van letsel gerelateerd aan alcoholgebruik. In Enschede werden 10 vuurwerkslachtoffers behandeld. De huisartsenpost in Almelo heeft 4 extra patiënten gezien.