Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

kindermishandeling

Wat is kindermishandeling?

Onder Kindermishandeling wordt verstaan:

‘Elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen, ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.’

Het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling is er voor iedereen die met zorgen en vragen over kindermishandeling rondloopt.

Kijk voor meer informatie op www.amk-nederland.nl of bel met 0900-1231230

(bron: amk-nederland.nl)

 

Be the first to comment

Geef een reactie